TERMOŽÁR, s.r.o.

  Termožár ENERGO, s.r.o.

  Činnost firmy

  Žáruvzdorné vyzdívky kotlů pro výrobce ČKD Dukla - odštěpný závod TATRA Kolín později Fram Strojírny Kolín s.p. a po privatizaci BRESSON a.s..

  Kotle BK, OKP a uhlové kotle RK až do výkonu 250t/h včetně GO vyzdívek a vyzdívek pro ekologizaci.

  Kotle plynové, olejové a na spalování biomasy.

  Vyzdívky kotlů Slatina, VSB, ARK (Vyhorlat Snina), LOOS a kotle vyráběné v závodě ČKD Dukla a.s. typy - KDVE, PGV a další.

  - ekologizace uhlových kotlů RK, včetně GO vyzdívek.

  - vyzdívky kotlů Slatina, VSB, ARK (Vihorlat Snina), LOOS.

  - kotle na spalování dřevního odpadu: Wyncke, Clauhan, Slatina, Danstoker, Polytechnic, Urbas, ČKD kombinivané palivo

  - sušící pece na dřevo a piliny

  - pece: vozíkové, HN27, kovářské, žíhací, včetně pecních vozů.

  - spalovny: nemocničního odpadu, tuhého a tekutého odpadu.

  V poslední době zajišťujeme žáruvzdorné vyzdívky včetně dodávek žáromateriálů pro nové kotle spalující biomasu. Jako subdodavatel pro tyto firmy : EKOL Brno, s.r.o. (TP Loučovice), Teplo Braňany, BioEnergo Kolín, atd. Do výkonu 250t/h.

  Dodávame do zahraničí žáromateriál pro kotle vyrobené v České republice od:

 • Škoda - ZVÚ Hradec Králuvé - ČKD Dukla Praha a pro typy OKP-BK Tatra Kolín